Không khí TPHCM ô nhiễm có hay không liên quan cháy rừng ở Indonesia?

Tòa nhà Landmark 81 bị bao phủ bởi bầu trời màu trắng đục Ảnh: Hồ Dương
Tòa nhà Landmark 81 bị bao phủ bởi bầu trời màu trắng đục Ảnh: Hồ Dương
Tòa nhà Landmark 81 bị bao phủ bởi bầu trời màu trắng đục Ảnh: Hồ Dương
Lên top