Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, có nơi rét dưới 16 độ C

Không khí lạnh khiến một số nơi ở miền núi phía bắc trở rét.
Không khí lạnh khiến một số nơi ở miền núi phía bắc trở rét.
Không khí lạnh khiến một số nơi ở miền núi phía bắc trở rét.
Lên top