Không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc đang giảm nhiệt rất sâu

Lên top