Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về miền Bắc khiến mưa rét quay lại

Không khí lạnh tăng cường từ đêm 20.10 khiến Bắc Bộ trở mưa rét. Ảnhh: LĐO
Không khí lạnh tăng cường từ đêm 20.10 khiến Bắc Bộ trở mưa rét. Ảnhh: LĐO
Không khí lạnh tăng cường từ đêm 20.10 khiến Bắc Bộ trở mưa rét. Ảnhh: LĐO
Lên top