Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa rét

Không khí lạnh khiến miền Bắc giảm nhiệt từ đêm mai.
Không khí lạnh khiến miền Bắc giảm nhiệt từ đêm mai.
Không khí lạnh khiến miền Bắc giảm nhiệt từ đêm mai.
Lên top