Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa dông diện rộng, giảm nhiệt sâu

Miền Bắc trở mưa lạnh từ đêm nay.
Miền Bắc trở mưa lạnh từ đêm nay.
Miền Bắc trở mưa lạnh từ đêm nay.
Lên top