Không khí lạnh sắp tăng cường gây rét sâu, khả năng xuất hiện sương muối

Nhiệt độ thấp nhất giảm sâu trong đợt không khí lạnh sắp tới.
Nhiệt độ thấp nhất giảm sâu trong đợt không khí lạnh sắp tới.
Nhiệt độ thấp nhất giảm sâu trong đợt không khí lạnh sắp tới.
Lên top