Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường, miền Bắc trở mưa phùn rét giá

Lên top