Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường, miền Bắc chìm trong cái rét cắt da

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh gây mưa nhỏ, trời chuyển rét. Ảnh minh hoạ: ST.
Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh gây mưa nhỏ, trời chuyển rét. Ảnh minh hoạ: ST.
Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh gây mưa nhỏ, trời chuyển rét. Ảnh minh hoạ: ST.
Lên top