Không khí lạnh phía Bắc khiến Nam Bộ giảm nhiệt, xuất hiện mưa rào

Lên top