Không khí lạnh ổn định, nhiệt độ tăng dần lên khiến trời bớt rét hơn

Lên top