Không khí lạnh đến sớm, khả năng mùa đông năm nay sớm và lạnh hơn

Mùa đông năm nay được dự báo đến sớm và lạnh hơn. Ảnh minh hoạ: ST.
Mùa đông năm nay được dự báo đến sớm và lạnh hơn. Ảnh minh hoạ: ST.
Mùa đông năm nay được dự báo đến sớm và lạnh hơn. Ảnh minh hoạ: ST.
Lên top