Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, Hưng Yên cho dừng 5 doanh nghiệp gây ô nhiễm

UBND tỉnh Hưng Yên quyết định cho dừng hoạt động 5 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa
UBND tỉnh Hưng Yên quyết định cho dừng hoạt động 5 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa
UBND tỉnh Hưng Yên quyết định cho dừng hoạt động 5 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa
Lên top