Khí lạnh về, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm mạnh kèm mưa

Từ ngày 8.3, miền Bắc chuyển rét kèm mưa.
Từ ngày 8.3, miền Bắc chuyển rét kèm mưa.