Khí lạnh về, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm mạnh kèm mưa

Từ ngày 8.3, miền Bắc chuyển rét kèm mưa.
Từ ngày 8.3, miền Bắc chuyển rét kèm mưa.
Từ ngày 8.3, miền Bắc chuyển rét kèm mưa.
Lên top