Khánh Hòa: Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước thô

Đập ngăn mặn Vĩnh Phương trên sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Đập ngăn mặn Vĩnh Phương trên sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Đập ngăn mặn Vĩnh Phương trên sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top