Khẩn trương ứng phó với áp thấp trên giữa biển Đông

Hiện tại đang xuất hiện vùng áp thấp trên giữa biển Đông. Nguồn: NCHMF
Hiện tại đang xuất hiện vùng áp thấp trên giữa biển Đông. Nguồn: NCHMF
Hiện tại đang xuất hiện vùng áp thấp trên giữa biển Đông. Nguồn: NCHMF
Lên top