Khả năng sắp xuất hiện bão trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

Khả năng cơn bão sắp tới tiếp tục gây mưa lớn ở Trung Bộ.
Khả năng cơn bão sắp tới tiếp tục gây mưa lớn ở Trung Bộ.
Khả năng cơn bão sắp tới tiếp tục gây mưa lớn ở Trung Bộ.
Lên top