Khả năng sắp xuất hiện 2 cơn bão liên tiếp kết hợp không khí lạnh

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 7. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 7. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 7. Ảnh: VNDMS.
Lên top