Khả năng mưa lũ lớn dồn dập ập đến vào cuối năm, dự báo đỉnh lũ ra sao?

Mưa lũ ở Chương Mỹ năm 2018. Ảnh: Văn Thắng.
Mưa lũ ở Chương Mỹ năm 2018. Ảnh: Văn Thắng.
Mưa lũ ở Chương Mỹ năm 2018. Ảnh: Văn Thắng.
Lên top