Khả năng mùa bão năm 2020 khốc liệt và có số cơn bão nhiều hơn

Infographic tóm tắt xác suất mùa bão và số lượng các cơn bão trong mùa bão năm 2020 được đặt tên. Ảnh:  Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA.
Infographic tóm tắt xác suất mùa bão và số lượng các cơn bão trong mùa bão năm 2020 được đặt tên. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA.
Infographic tóm tắt xác suất mùa bão và số lượng các cơn bão trong mùa bão năm 2020 được đặt tên. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA.
Lên top