Hyosung Vina giải trình việc xuất hiện cột lửa ở nhà máy tại thị xã Phú Mỹ

Nhà máy thuộc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina tại KCN Cái Mép, Thị xã Phú Mỹ. Ảnh: M.K
Nhà máy thuộc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina tại KCN Cái Mép, Thị xã Phú Mỹ. Ảnh: M.K
Nhà máy thuộc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina tại KCN Cái Mép, Thị xã Phú Mỹ. Ảnh: M.K
Lên top