Huyện Sóc Sơn nói gì về nhận định chất thải lạ bị chôn là rất độc hại?

Những túi chất "lạ" có màu đen, xộc ra mùi rất hắc. Ảnh PV.
Những túi chất "lạ" có màu đen, xộc ra mùi rất hắc. Ảnh PV.
Những túi chất "lạ" có màu đen, xộc ra mùi rất hắc. Ảnh PV.
Lên top