Hơn 1000 người kêu gọi chấm dứt buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã

Lên top