Hơn 100 người dập lửa cháy rừng bằng cuốc, xẻng

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.V
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.V
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.V
Lên top