Học sinh, sinh viên tham gia chiến dịch dọn rác tại cầu Xuân Lai

Lên top