Hoa Kỳ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 24 triệu USD bảo tồn voi

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh lắng nghe các em học sinh kể chuyện về loài voi. Ảnh: LP
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh lắng nghe các em học sinh kể chuyện về loài voi. Ảnh: LP
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh lắng nghe các em học sinh kể chuyện về loài voi. Ảnh: LP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top