Hiểm họa môi trường từ các mỏ đất đá sau khai thác

Mỏ đá Hóa An hậu khai thác trở thành nơi đổ rác thải và nguy hiểm cho tính mạng con người.
Mỏ đá Hóa An hậu khai thác trở thành nơi đổ rác thải và nguy hiểm cho tính mạng con người.
Mỏ đá Hóa An hậu khai thác trở thành nơi đổ rác thải và nguy hiểm cho tính mạng con người.
Lên top