Hè 2019, dự báo nắng nóng, hạn hán khốc liệt

Lên top