Hãy làm người tử tế đi sửa những điều sai

Bờ sông Hương sạch và xanh. Ảnh: Phan Thiên Định
Bờ sông Hương sạch và xanh. Ảnh: Phan Thiên Định
Bờ sông Hương sạch và xanh. Ảnh: Phan Thiên Định
Lên top