Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố:

Hàng trăm nghìn hộ dân phía Tây Nam Hà Nội mất nước ngày nắng nóng

Đường ống sông Đà được khắc phục sau sự cố vỡ 7.2019. Ảnh: GC
Đường ống sông Đà được khắc phục sau sự cố vỡ 7.2019. Ảnh: GC
Đường ống sông Đà được khắc phục sau sự cố vỡ 7.2019. Ảnh: GC
Lên top