Hàng trăm du khách bỏ tiền thuê thuyền Kayak vớt rác trên sông Thu Bồn

Các du khách dùng thuyền Kayak bắt đầu di chuyển đến nơi nhặt rác. Ảnh: Đ.V
Các du khách dùng thuyền Kayak bắt đầu di chuyển đến nơi nhặt rác. Ảnh: Đ.V
Các du khách dùng thuyền Kayak bắt đầu di chuyển đến nơi nhặt rác. Ảnh: Đ.V
Lên top