Hạn hán tại miền Trung, 138.800 hộ thiếu nước sinh hoạt

Khảo sát tình trạng hạn tại Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Hùng
Khảo sát tình trạng hạn tại Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Hùng
Khảo sát tình trạng hạn tại Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Hùng
Lên top