Hải Phòng xử lý nghiêm cơ sở hoạt động gây ô nhiễm không khí

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động sản xuất gây ô nhiễm không khí. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
UBND TP.Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động sản xuất gây ô nhiễm không khí. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
UBND TP.Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động sản xuất gây ô nhiễm không khí. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top