Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra mương khiến dân bị bỏng

Mương nước bị đổ hóa chất độc hại tại huyện Vĩnh Bảo
Mương nước bị đổ hóa chất độc hại tại huyện Vĩnh Bảo
Mương nước bị đổ hóa chất độc hại tại huyện Vĩnh Bảo
Lên top