Hai áp thấp nhiệt đới "chồng" nhau trên Biển Đông, tiềm ẩn nguy hiểm

Hai cơn áp thấp nhiệt đới cùng hình thành trên Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Hai cơn áp thấp nhiệt đới cùng hình thành trên Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Hai cơn áp thấp nhiệt đới cùng hình thành trên Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top