Hà Nội trả lời cử tri về các biện pháp cải tạo nước sông Tô Lịch

Một công nhân làm nhiệm vụ cải tạo sông Tô Lịch thời điểm tháng 12.2018. Ảnh: Sơn Tùng
Một công nhân làm nhiệm vụ cải tạo sông Tô Lịch thời điểm tháng 12.2018. Ảnh: Sơn Tùng
Một công nhân làm nhiệm vụ cải tạo sông Tô Lịch thời điểm tháng 12.2018. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top