Hà Nội: Thu gom, tái chế vỏ hộp giấy tại 800 trường tiểu học

Hoạt động đổi vỏ hộp giấy lấy cây xanh thu hút đông đảo các bạn trẻ.
Hoạt động đổi vỏ hộp giấy lấy cây xanh thu hút đông đảo các bạn trẻ.
Hoạt động đổi vỏ hộp giấy lấy cây xanh thu hút đông đảo các bạn trẻ.
Lên top