Hà Nội: Thông xe một cổng vào bãi rác Nam Sơn sau 3 ngày "phong toả"

Người dân Nam Sơn đã rút về, xe được vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Người dân Nam Sơn đã rút về, xe được vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Người dân Nam Sơn đã rút về, xe được vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Lên top