Hà Nội thông báo khẩn, cấp nước 24/24 cho dân cư sau sự cố đổ trộm dầu thải

Người dân rồng rắn nhau đi xin nước về sử dụng.
Người dân rồng rắn nhau đi xin nước về sử dụng.
Người dân rồng rắn nhau đi xin nước về sử dụng.
Lên top