Hà Nội thanh tra việc mua, tác dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ

Chế phẩm "đặt hàng" của UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tốc độ làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip
Chế phẩm "đặt hàng" của UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tốc độ làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip
Chế phẩm "đặt hàng" của UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tốc độ làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip
Lên top