Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ không còn đốt rơm rạ ngoài đồng

Hình ảnh thường thấy sau mỗi vụ gặt tại các huyện ngoại thành và vùng ven đô Hà Nội. Ảnh: PV
Hình ảnh thường thấy sau mỗi vụ gặt tại các huyện ngoại thành và vùng ven đô Hà Nội. Ảnh: PV
Hình ảnh thường thấy sau mỗi vụ gặt tại các huyện ngoại thành và vùng ven đô Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top