Hà Nội nói gì về số tiền hơn 100 tỉ chi cho việc rửa đường chống nóng?

Xe rửa đường hồi tháng 12.2019. Ảnh: LĐO
Xe rửa đường hồi tháng 12.2019. Ảnh: LĐO
Xe rửa đường hồi tháng 12.2019. Ảnh: LĐO
Lên top