Hà Nội: Ngạt thở sống bên những khối "bê tông" rác khổng lồ

“Thủ phủ” rác ở Xà Cầu. Ảnh: TH.
“Thủ phủ” rác ở Xà Cầu. Ảnh: TH.
“Thủ phủ” rác ở Xà Cầu. Ảnh: TH.
Lên top