Hà Nội nêu 19 giải pháp trước tình hình ô nhiễm kéo dài

Khói từ việc đốt rơm, rạ đang gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường.
Khói từ việc đốt rơm, rạ đang gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường.
Khói từ việc đốt rơm, rạ đang gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường.
Lên top