Hà Nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Hà Nội mờ mịt sáng 28.7. Ảnh: Nguyễn Hà
Hà Nội mờ mịt sáng 28.7. Ảnh: Nguyễn Hà
Hà Nội mờ mịt sáng 28.7. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top