Hà Nội: Gần 350 tấn bụi và hơn 23.000 tấn CO2 phát sinh mỗi vụ đốt rơm rạ

Khói bốc lên từ hoạt động đốt rơm rạ tại Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Khói bốc lên từ hoạt động đốt rơm rạ tại Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Khói bốc lên từ hoạt động đốt rơm rạ tại Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Lên top