Hà Nội đẩy nhanh dự án Nhà máy nước thải Yên Xá, làm sạch sông Tô Lịch

Hà Nội đẩy nhanh dự án Nhà máy nước thải Yên Xá. Ảnh: Thành Chung
Hà Nội đẩy nhanh dự án Nhà máy nước thải Yên Xá. Ảnh: Thành Chung
Hà Nội đẩy nhanh dự án Nhà máy nước thải Yên Xá. Ảnh: Thành Chung
Lên top