Hà Nội có thêm 24 trạm quan trắc không khí cảm biến

Lễ bàn giao 24 trạm quan trắc không khí. Ảnh: Xuân Hải Lê
Lễ bàn giao 24 trạm quan trắc không khí. Ảnh: Xuân Hải Lê
Lễ bàn giao 24 trạm quan trắc không khí. Ảnh: Xuân Hải Lê
Lên top