Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hà Nội chủ trì đánh giá kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản

Chuyên gia Nhật Bản lấy mẫu nước kiểm tra.  Ảnh: Hà Phương
Chuyên gia Nhật Bản lấy mẫu nước kiểm tra. Ảnh: Hà Phương
Chuyên gia Nhật Bản lấy mẫu nước kiểm tra. Ảnh: Hà Phương
Lên top