Hà Nội chủ trì đánh giá kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản

Chuyên gia Nhật Bản lấy mẫu nước kiểm tra.  Ảnh: Hà Phương
Chuyên gia Nhật Bản lấy mẫu nước kiểm tra. Ảnh: Hà Phương
Chuyên gia Nhật Bản lấy mẫu nước kiểm tra. Ảnh: Hà Phương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top