Hà Nội: Cách nhau "sợi chỉ" mà mỗi nơi dùng nước chất lượng khác nhau

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình của thường trực HĐND về nước sạch. Ảnh: Kinh tế đô thị
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình của thường trực HĐND về nước sạch. Ảnh: Kinh tế đô thị
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình của thường trực HĐND về nước sạch. Ảnh: Kinh tế đô thị
Lên top